Accountview - Financieel

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

De oplossingen van Accountview zijn gemaakt door en voor financiele specialisten. Voor iedereen kan Accountview op de juiste wijze worden ingezet, afgestemd op de behoeften van de organisatie en haar gebruikers.

Accountview is een door iedereen te gebruiken hulpmiddel om de juiste informatie op het juiste moment in de juiste vorm voor handen te krijgen.

"Ondernemer, controller en boekhouder, ieder op eigen wijze aan de knoppen, om beslissingen gefundeerd te kunnen nemen."

De financiële administratie is het fundament van uw primaire bedrijfsprocessen. Als ondernemer wilt U snel beschikken over correcte informatie die uw beslissingen ondersteunen en externe rapportage vereenvoudigen. Uw controller moet daarom kunnen bouwen op betrouwbare data en ervoor zorgen dat zijn financiële afdeling zo efficiënt mogelijk kan werken. AccountView financieel staat voor een stabiele basis die de administratieve processen vereenvoudigd en leidt tot betrouwbare rapportage.

De controller - van registratie naar vooruitkijken

De taken van de controller zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. Was u vroeger vooral verantwoordelijk voor registratie, controle en rapportage, is nu uw primaire taak het ondersteunen van het management om 'in control' te zijn en om vooruit te kijken. Van de moderne controller wordt verwacht dat hij niet alleen controleert en signaleert maar ook dat hij actief informeert en regisseert. De effecten van strategische wijzigingen moeten op een verantwoorde manier worden doorgerekend. Hiervoor is het van belang dat de blik van de controller naar de toekomst is gericht.

"Onze administratieve processen zijn vereenvoudigd met Accountview en informatie is sneller beschikbaar en meer betrouwbaar: juistheid , tijdigheid en volledigheid is gewaarborgd"

Voor de Boekhouder - optimale aansluiting met administratieve processen.

Boekhoudsoftware voor optimale aansluiting administratieve processen. Boekhouden wordt al 25 jaar door AccountView vereenvoudigd door het automatiseren van de administratieve processen. De boekhouding bestaat uit verschillende deelprocessen. Automatiseren van een deelproces biedt voordeel, maar pas als al deze processen goed op elkaar aansluiten haalt u optimaal rendement uit uw administratie. De boekhouding is dan geen last meer maar een instrument waarmee u het management altijd juiste en actuele cijfers kunt verschaffen.