Waarom Service Packs installeren

Service Packs bevatten verbeteringen van uw software , meest recentelijk op het gebied van SEPA, het versturen van aangiften via SBR/Digipoort, AccountView IFA en AccountView Go. Visma zorgt er met Service Packs ook voor dat u blijft voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Zo is het mogelijk om BTW- en ICP-aangiften voor 2014 electronisch te blijven te versturen. Wij adviseren dan ook altijd ervoor te zorgen dat het meest recente servicepack voor uw versie actief is.

Het installeren van een servicepack

 • Zorg ervoor dat u op de computer ingelogd bent als beheerder van de computer. Als AccountView geïnstalleerd staat op het netwerk, dan moet u ingelogd zijn als beheerder van het netwerk.
 • Controleer of u maatwerk gebruikt. Zo ja, neem dan eerst contact op met ons. Installeer het Service Pack pas als wij akkoord zijn. Zie: Hoe controleer ik of maatwerk is geïnstalleerd?
 • Ga naar de website van Vismasoftware om uw Service Pack op te halen.
 • Plaats het bestand op uw desktop (of voer een tijdelijke map in, bijvoorbeeld C:\TEMP).
 • Kies Help/Info. Het versienummer dat u hier ziet moet overeenkomen met het versienummer in de bestandsnaam van het Service Pack.
 • Noteer het pad dat staat achter Programmabestanden. Bij stap 10 hebt u dit pad nodig.
 • Zorg ervoor dat niemand anders AccountView gebruikt. Kies Document/Stamgegevens programma/Ingelogde gebruikers om dit te controleren. Een ingelogde gebruiker kan ook een service of andere applicatie zijn. Als u deze gebruiker zelf niet kunt uitloggen, vraag uw systeembeheerder of Visma Software-partner u te helpen.
 • Sluit AccountView.
 • Voer het bestand uit dat u hebt opgehaald (bijvoorbeeld C:\TEMP\AccountView_93_spb_nl.exe). Een eventuele melding van Windows Gebruikersaccountbeheer (Windows User Account Control) kunt u beantwoorden met Ja (Yes).
 • Volg de aanwijzingen op het scherm.
 • Neem bij vragen of onduidelijkheden altijd contact op met ons.
AccountviewServicepackUp-to-DateDocumentatieSysteemOplossing