Betaalspecificaties eenvoudig afwikkelen in Accountview

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Uw klanten betalen in een totaalbedrag alle openstaande (deel)facturen en sturen U een specificatie van de verrichte betalingen als pdf-document.

\r\n \r\n

Voor bedrijven die veel facturen versturen aan dezelfde afnemers is de verwerking van de ontvangst per bank vaak een arbeidsintensieve bezigheid. Met de module telebankieren - inlezen bankafschriften - is de administratieve handeling al een stuk efficienter. Maar vaak betalen deze klanten veel facturen in een totaalbedrag en verzenden zij separaat een een specificatie op papier van de facturen welke met dit bedrag dienen te worden verrekend. U kunt dan natuurlijk in het bankafschrift alle openstaande posten doorlopen en deze matchen met het totaalbedrag.

\r\n

Wij zien echter vaak dat de retailers, i.v.m. kortingsafspraken, andere bedragen betalen dan de oorspronkelijk verstuurde factuur. Dit betekent in de praktijk wekelijks ellenlange bijlagen doorlopen en betalingskortingen op de facturen afboeken. Als dit gaat om veel posten (1500 is geen uitzondering) dan is dit zeer arbeidsintensief en dient er goed opgelet te worden om verschillen te voorkomen. (Totaalbedrag klopt niet en men dient opnieuw alle posten door te lopen)  Met onze nieuwe oplossing "BETAALSPECIFICATIES AFLETTEREN" behoort dit tot het verleden.

\r\n
  \r\n
 • U boekt in het bankafschrift de ontvangst als totaalbedrag.
 • \r\n
 • U importeert de ontvangen pdf in een ontvangsten dagboek in Accountview.
 • \r\n
 • Onze module vertaalt de ontvangsten en vindt de bijbehorende individuele opsenstaande posten.
 • \r\n
 • We verrekenen eventueel aanwezige kortingen en boeken deze op aan te geven grootboekrekeningen.
 • \r\n
 • De openstaande posten worden correct afgeboekt en het ontvangen bedrag loopt weg tegen de bankontvangst.
 • \r\n
\r\n

Deze werkwijze levert veel voordelen op :

\r\n
  \r\n
 • Het boeken van het bankafschrift gaat veel sneller - U boekt eenvoudig het ontvangstbedrag.
 • \r\n
 • Per ontvangst heeft U een separaat overzicht van de bijbehorende betaalde openstaande posten
 • \r\n
 • De ontvangen pdf betaalspecificatie wordt opgeslagen bij de dagboekbladzijde.
 • \r\n
 • Afletteren van de ontvangsten is niet meer arbeidsintensief en fouten komen minder voor
 • \r\n
 • Controle op ontvangsten en openstaande posten is eenvoudiger middels saldocontrole van de tussenrekening "Ontvangsten KLANTX"
 • \r\n
\r\n

Verstuurt U veel facturen naar DC's welke door het hoofdkantoor in een betaling aan U worden vodaan dan is deze oplossing er een die U meer tevreden medewerkers en snellere verwerking van de transacties oplevert.

\r\n

We hebben deze oplossing toegepast bij een organisatie die veel zaken doet met de grote vijf supers en daarmee op de dagelijkse praktijk afgestemd. Dit is dus een beproefde en op de praktijk afgestemde oplossing, die prima past in ons portfolio van oplossingen.

\r\n

Als U ook veel facturen moet afwikkelen tegen totaalbetalingen en uw medewerkers wekelijks veel tijd kwijt zijn met het toekennen van de posten, tijd die ze beter zouden kunnen besteden aan de controle van de ontvangsten, dan is dit een oplossing waar U eigenlijk niet zonder kunt. Neem daarom contact met ons op , en probeer de oplossing 30 dagen op proef en ervaar het voordeel. Bel of mail ons voor meer informatie en ervaar zelf wat dit voor U kan betekenen.

\r\n

* Om deze oplossing te kunnen inzetten dient U minimaal te beschikken over een Accountview TEAM licentie en de module BM SDK CAL.