Financiële grip voor de Controller - van registreren naar prognotiseren

Van de moderne controller wordt verwacht dat hij niet alleen controleert en signaleert.

De taken van de controller zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. Was u vroeger vooral verantwoordelijk voor registratie, controle en rapportage, is nu uw primaire taak het ondersteunen van het management om 'in control' te zijn en om vooruit te kijken. Van de moderne controller wordt verwacht dat hij niet alleen controleert en signaleert maar ook dat hij actief informeert en regisseert. De effecten van strategische wijzigingen moeten op een verantwoorde manier worden doorgerekend. Hiervoor is het van belang dat de blik van de controller naar de toekomst is gericht. AccountView wil graag uw betrouwbare partner zijn zodat u zich volledig op uw verantwoordelijke taak kunt toeleggen. Wij investeren graag in een langetermijnrelatie en zorgen ervoor dat uw applicatie ook in de toekomst klaar is voor de snel veranderende wereld.

Een sterk fundament

De financiële administratie is het fundament van uw primaire bedrijfsprocessen. Een controller moet kunnen bouwen op betrouwbare data en ervoor zorgen dat zijn financiële afdeling zo efficiënt mogelijk kan werken. AccountView financieel staat voor een stabiele basis. Lees hier meer...

Optimalisatie van transactiestromen

Uw transactiestromen veranderen; informatie moet sneller beschikbaar zijn en steeds eenvoudiger worden verwerkt en inzichtelijk worden gemaakt. Dat kan alleen als uw financiële software mogelijkheden biedt voor optimale transactieafhandeling en onderdeel uitmaakt van een geïntegreerd bedrijfsinformatiesysteem. Met AccountView hebt u een betrouwbare basis. Transacties kunnen snel worden afgehandeld en met externe processen wordt gemakkelijk en op een gestandaardiseerde wijze gecommuniceerd. Lees hier meer...

Financiële grip

Goede, betrouwbare periodieke rapportage is van groot belang om financiële grip op de onderneming te houden. AccountView biedt u als controller hier alle hulpmiddelen voor zodat iedereen er zeker van kan zijn dat de data op basis waarvan beslissingen worden genomen altijd actueel zijn. Financiële grip zorgt voor rust in de onderneming zodat het managementteam zich kan concentreren op de belangrijke strategische keuzes om de continuïteit en de winstgevendheid van de onderneming te waarborgen. Lees hier meer...

Vooruitkijken

De functie van de financiële administratie en daarbij die van de controller verandert. De ‘oude’ functie was gericht op het registreren en controleren van transacties en het opstellen van rapportage gebaseerd op hoe het in het verleden ging. In uw veranderende functie wordt uw rol steeds meer gekenmerkt door het ondersteunen van de business en bent u meer betrokken bij strategische financiële beslissingen. AccountView kijkt met u mee naar de toekomst. Lees hier meer...