Elvy Documentscanning

  • Inkomende post wordt door Elvy DS gescand en geregistreerd
  • Elvy koppelt het poststuk d.m.v. Automatische Herkenning aan de juiste relatie
  • Het poststuk wordt digitaal verzonden aan de betrokken medewerkers
  • Het poststuk kan desgewenst gefiatteerd worden
  • Elvy bezorgt de post bij de juiste medewerkers en zorgt dat er nooit iets zoek raakt